СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние събираме информация за Вас директно от Вашата онлайн заявка. Единствено използваме Вашите данни за да удовлетворим на Вашата заявка.

Ние няма да предоставим Вашите лични данни на трети лица, или да ги използваме с комерсиална цел!
Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация.

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

Доброволно предоставям своите лични данни и давам съгласието  си същите да бъдат съхранявани и използвани от фирма „Карп Гранд“ ООД във връзка с покупко-продажбата на стоките, избрани в потребителската кошница, както и за всички действия, свързани с транспортирането на стоките – с куриер, български пощи и др.
С настоящата декларирам съгласие за обработка на личните ми данни, посочени в настоящата декларация до окончателното приключване на сделката.

Адрес на фирмата:
Карп Гранд ООД
гр.Асеновград
ул.Гонда вода 7
Адрес на търговският обект:
гр.Асеновград
ул.Христо Ботев 97
тел: 0878 642 577
С настоящата декларирам съгласие за обработка на личните ми данни, посочени в настоящата декларация до окончателното приключване на сделката.